Kontakt/Support

Välkommen att kontakta oss

Ditt namn

Organisation

Din epost

Ditt telefonnummer

Ämne

Beskrivning av ärendet:

(Skriv om ärendet gäller beställning, inloggning, underkontohantering eller något specifikt läromedel.)

Beskriv behovet: (frivilligt)

Tankar kring innehåll och utformning av läromedlet: (frivilligt)

Anti-spam fråga:

Du kan också kontakta oss på Ordertelefon: 020-23 23 00
Måndag till fredag 09.00–12.00 13.00–15.00
För samtal från utlandet, telefon: +46 771 324 325
Fax: 090-13 75 30
Adress: Nygatan 18–20, 903 27 Umeå