Stjärntema Miljö

Böckerna behandlar området Miljö och är skrivna på olika sätt såsom skönlitteratur och fakta. Böckerna är uppbyggda i 11 svårighetsnivåer och här kan eleverna hitta en bok med den nivå som de befinner sig på och eleverna kan också ges möjlighet till utveckling i egen takt. Böckerna kan användas i fri läsning eller i undervisningssituation.

I slutet av varje bok finns diskussionsfrågor som eleverna kan jobba med.

Du bläddrar i e-boken och klickar på textstycken för att få dem upplästa på teckenspråk med svenskt tal. I e-boken kan du även göra anteckningar, överstrykningar och skriva med en penna, och allt sparas till nästa inloggning. Då kan eleven eller läraren ringa in svåra ord eller ta upp ämnen för klassdiskussion. För att hitta tillbaka till sidan du var på sist så kan du även sätta in bokmärke.

Det finns även svenskt tal som följer teckenspråket som stöd.

E-böckerna fungerar på marknadens förekommande webbläsare på datorer, pekplattor samt mobiler. Vi rekommenderar ni använder datorer och pekplattor för er bästa upplevelse. Internetuppkoppling krävs för åtkomst till böckerna.

Licenserna gäller i ett år. Skollicens finns inte för denna produkt av tekniska skäl.

Serien Miljö innehåller 7 e-böcker.

Böckerna följer Lgr11.

Best.nr : 11845

Stjärntema Mlijö

Steg 1/2

Välj licens

Antal användare:

1 användare: 80 kr (100 kr inkl. moms)
5 användare: 400 kr (500 kr inkl. moms)
10 användare: 800 kr (1000 kr inkl. moms)
Prova på användare: 0 kr (0 kr inkl. moms)

Steg 2, kunduppgifter

Steg 2/2

‹ Tillbaka

Kunduppgifter

Företag/Kommun Privatperson

Företag/Kommun

Skola

Beställarens Namn

Beställarens Epost

Beställarens mobilnummer

Fakturareferens

Gatuadress

Postadress

Postort

Fakturaadress

Postadress (faktura)

Postort (faktura)

Övrigt: (frivilligt)

Din beställning

Användarvillkor:

Gratis Prova-på-licens gäller i fyra (4) veckor för det beställda läromedlet. Det går bara att beställa en Prova-på-licens per läromedel och person. SPSM kan komma att kontakta dig efter prova-på-periodens slut för att höra vad du tycker om produkten. Uppgifterna om beställaren sparas i en databas för att SPSM ska kunna ta kontakt efter prova-på-periodens slut.

SPSM ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt, med förbehåll för avbrott p.g.a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som SPSM inte kan råda över. SPSM ansvarar inte för någon form av teknisk support till licenstagaren.

Skollicensen gäller för en (1) skola/enhet och berättigar till fri användning i pedagogiskt syfte på den skolenhet/enhet som innehar licensen.

 Jag godkänner användarvillkoren

Anti-spam fråga

Normer

Har ni funderat hur normer uppstår och hur vi människor behandlar varandra? Har ni också funderat på hur vår kommunikation och beteende påverkar varandra?

Stjärntema 2

Stjärntema 2 baseras på Libers utgivna böcker ”Stjärnsvenska” som här är filmatiserade på teckenspråk. Områdena är Människokroppen, Djur, Rymden och Årstider och innehåller totalt 30 filmer.

Mattebegrepp

Mattebegrepp

Mattebegrepp på teckenspråk innehåller ca 180 olika förklaringar till olika matematiska begrepp och ca 280 olika exempel som hjälper till att förstå och förklara hur begreppen används. Till förklaringarna och exemplen finns även bilder som förstärkning.

Maja och Milo

Maja och Milo-serien är läsupplevelser för tonåringar och vuxna som behöver mycket enkel text. Serien består av 16 böcker med bild, text, teckenspråk och frågor.

Min kropp 2

Här kommer äntligen uppföljaren till Min kropp 1!

Här får du hänga med när programledarna Magnus och Sarah pratar om situationer från vardagen och som kan hända ungdomar.

SO – Religion

SO-religion handlar om de stora världsreligionerna och var ursprungligen en produktion på teckenspråk inom ramen för Sveriges Televisions programserie ”Perspektiv”.

Mitt hem

Det här programmet är tänkt för dig som vill veta vad sakerna i ditt hem heter. Du kan välja att arbeta med både teckenspråk och svenska. Rubriker, ord, texter och bilder tecknas när man klickar på dem.

Vägen mot språken

Det här programmet är tänkt för dig som är nybörjare och vill lära dig att teckna, skriva och läsa.

Vardagskommunikation

Vardagskommunikation vänder sig i första hand till vuxna döva invandrare men kan även användas i grundläggande undervisning i engelska för döva.

EU, FN och Norden

EU, FN och Norden är ett interaktivt samhällsorienterande läromedel på teckenspråk för högstadiet och gymnasiet.

Stjärntema - Vatten och miljö

Stjärntema Miljö och Vatten

Stjärntema är ett läsutvecklingsmaterial i e-bokformat som är översatt till teckenspråk som bygger på Libers utgivna böcker Stjärnsvenska.

Stjärntema Mlijö

Stjärntema Miljö

Stjärntema är ett läsutvecklingsmaterial i e-bokformat som är översatt till teckenspråk som bygger på Libers utgivna böcker Stjärnsvenska.

Stjärntema Vatten

Stjärntema Vatten

Stjärntema är ett läsutvecklingsmaterial i e-bokformat som är översatt till teckenspråk som bygger på Libers utgivna böcker Stjärnsvenska.

Teckenspråk Online

Teckenspråk Online ger elever möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. Eleverna ges möjlighet att själva välja var och när de vill träna. I kombination med webbmöten kan teckenspråksläraren stödja sina elever i inlärningen av ett nytt, spännande språk.

Hur Sverige styrs

Hur Sverige styrs är ett webbläromedel i samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet. Det består av 127 minuter film uppdelat i kortare avsnitt kring kommun, landsting, stat och valprocessen. Allt material är på teckenspråk med text och tal. En ordlista med begreppsförklaringar medföljer.

Händernas värld

Händernas Värld – ett levande läromedel som lär dig grunderna i teckenspråk! Läromedlet kan anpassas till olika elevgrupper eftersom inlärningen kan ske med både ljud, bild, tecken och text.

Kom in i huset

Du sticker nyckeln i låset och öppnar dörren. Du tänder lampan, går in i köket, öppnar kylskåpet och hämtar en bit överbliven pizza som du värmer i mikron… Men vad är det som gör att just din nyckel passar till ditt lås? Hur kan kylskåpet vara kallt, och varför är det bara maten som blir varm i mikron? Det här är en bok för dig som undrar hur allt där hemma fungerar. Allt det där som finns nära dig. Kom in i huset så får du veta på teckenspråk med svenskt tal!

Adressen byts ut till kominihuset.spsm.se 31 december och blir HTML5-baserat så att ni kan använda läromedlet på surfplattor. 

33 Läs och skriv

33 läs-och skrivövningar är ett övningsmaterial i svenska som andra språk och har översatts till svenskt teckenspråk. De 33 övningarna i olika svårighetsgrad har text och teckenspråksaktör är tänkt att ge en förbättrad läsförmåga och lust att uttrycka sig i svenskt teckenspråk och skriven svenska – och inte minst ett utökat ord och teckenförråd. Materialet passar för självstudie.

dummy-thumb

Kommande läromedel

Här kommer snart ett nytt digitalt läromedel på teckenspråk